Hygiene

Berøring av dørhåndtak ikke nødvendig!

Automatiske dører for å unngå smitte

Eliminer risikoen for smitte via et åpenbart sted for bakterier og virus: Dørhåndtaket.
[...] mer