Automatiske Slagdører

Den praktiske som dreies automatisk

Automatiske slagdører er veldig praktiske: De lukker helt og er enkle å montere. Ved en ny installasjon trenger man kun små byggtekniske tilpasninger og eksisterende manuelle dører kan automatiseres raskt og ukomplisert. Slagdører øker komforten og gir også bevegelseshemmede personer barrierefri tilgang.

Usynlige drivverksløsninger

Ved de usynlige drivverksløsningene sitter hele dørautomatikken i gulvet eller i taket. Døren ser ut som en vanlig dør utenfra, verken dørdrivverket eller stangsystemet synes. Usynlige drivverksløsninger egner seg svært godt på steder hvor det estetiske aspektet spiller en rolle eller en dørautomatikk medfører spesielt stor komfort grunnet høy dørfløyautomatikk.

Andre bruksområder

 • Brann- og røykbeskyttelse
 • Røyk utslipp
 • Rømnings- og redningsveier
 • Hermetiske dører
 • Lyddempingsdører
 • Stråleverndører
 • Minergidører
 • Barrierefri konstruksjon

Tilleggsfunksjoner

 • Push & Go
 • Dørlukkerfunksjon
 • Sluser- og vindfangfunksjonli>
 • Adgangskontroll
 • Bygningsautomatisering
 • To uavhengige bevegelsesforløp kan programmeres
 • Jevne bevegelsesforløp, uavhengig av vind- og temperaturpåvirkninger

Åpningstype


venstre og høyreåpnende


åpnes i samme retning


åpnes vekselsidig

Monteringsposisjon


- i taket
- i gulvet
- i kjellertaket
stangløs


- i taket
- i gulvet
- i kjellertaket
stangløs