PR Kontakt

For at du skal kunne holde deg informert

Vi står gjerne til rådighet for media med intervjuer og informasjon angående TORMAX, samt våre produkter og tjenester. I vår presseavdeling kan du også få bildemateriale og ytterligere informasjon for undersøkelser og rapporter.

 

TORMAX
Marketing & Communications
Unterweg 14
CH-8180 Bulach-Zurich
Telf: +41 58 500 5000
Faks:+441 58 500 5099