Referanseobjekter Banker & offentlige bygninger

Innbydende for besøkende

Skranken i banken må være innbydende, pengetransporten må være sikker. Mennesker har tilgang til skrankene i forvaltningsbygninger, men ikke til kontorene. Tusner av studenter besøker universitetet daglig, men ikke alle kommer til rektors kontor. De automatiske dørene fra TORMAX sørger for at mennesker kan komme inn i områder hvor de har adgang.

Banksjefen og sikkerhetsansvarlig er begge interessert i en diskret og effektiv dørovervåking. Rektorer og stadionsjefer, teaterdirektører og museumsvakter stoler på de automatiske dørenes pålitelighet både når det er høye og lave besøkstall.

Teatersaler, skoler, universiteter, sportsarenaer, museer, kunsthaller, kinoer, banker, forvaltningsbygg, forsikringer, hoteller, postkontorer:

Daglig går mer enn tusen mennesker inn og ut. TORMAX dørautomatikk åpner alltid døren for dine gjester på en vennlig, sikker og rask måte.