Referanseobjekter Handelen

Være inne selv om man står ute

Med dørautomatikk forsvinner terskelen for å gå inn i en butikk. Fordi man ikke trenger å sette fra seg veskene sine. Fordi man ikke trenger å bruke krefter på å åpne døren. Fordi ingen hindre eller andre personer gjør det vanskeligere å gå gjennom den. Med automatiske dører er den fremtidige kunden allerede nesten inne hos deg, selvom han/hun fremdeles er ute.

Denne kunden vil glede seg. Og du også: Du sparer kostnader til oppvarming og lufting, fordi dørautomatikk lukker raskt og tett. Og hvis butikken din har flere innganger, kan du styre dem på en behagelig måte fra PC´en. Beskyttelse mot brann og innbrudd er inkludert.

TORMAX bygger inngangene til butikkpassasjer med mange besøkende, et butikksenter på landet, en bensinstasjon ved motorveien eller den lille fagbutikken rundt hjørnet.