Referanseobjekter Trafikk

For mennesker og varer i bevegelse

Raskt, enkelt, sikkert. Slik vil dagens mennesker bevege seg. Og slik skal frakt transporteres i dag. Passasjerene liker også automatiske dører, fordi de kan bevege seg fritt.

Som planlegger eller byggherre liker du automatiske dører. Dette fordi du kan styre dem sentralt, brannvern og adgangstillatelser løses automatisk, dørene tilpasser seg iht. antallet passeringer, vind og kulde holdes ute og dermed sparer man energi.

Med TORMAX åpnes dørene til verden på togstasjoner, flyplasser, frakt- og sorteringsanlegg, lastestasjoner, postkontorer, parkeringshus, omlastingssteder for gods, verft, havner, på skip og fjellbaner.