Referanseobjekter Turisme og fritidsinnretninger

Komforten blir husket

Hva husker man fra et hotellbesøk eller besøk i en forlystelsespark? Man husker komforten. Mennesker føler seg vel der de finner åpne dører. Spesielt når man har det travelt, ved dårlig vær eller man skal nå et fly.

Ikke la dine besøkende vente. Stol heller på de automatiske dørene fra TORMAX. Fordi de alltid åpner og lukker når de skal. Stille, sikkert, raskt. Uansett om du venter mange eller få besøkende, eller om de besøkende har mye eller lite bagasje. I tillegg har du med dørautomatikk også kontroll på klima-, sikkerhets- og energimanagement.

TORMAX dørautomatikk åpner dørene for gjestene dine. På hotellet eller restauranten. På kinoeller i messehallen. I kongressenteret eller i forlystelsesparken.