iMotion® 2302

iMotion 2302

 

Lupe

TORMAX iMotion 2302 Skyvedørsdrivverk

iMotion 2302 skyvedørsdrivverk er en kraftig og effektiv enhet. Dens lange levetid er godt kjent og det gjelder også de ytterst dynamiske, absolutt jevntgående og stille dørfløybevegelsene som muliggjør dette. iMotion 2302 gir svært god brukerkomfort og sørger for en forsinkelsesfri gjennomgang, selv når det er store folkemengder som går ut og inn.

Egenskaper

 • Elegant konstruksjonshøyde 150 mm, dybde 166 mm
 • Elektromekanisk skyvedørsdrivverk med girløs AC synkronmotor
 • Høy pålitelighet og lave vedlikeholdskostnader
 • Stillegående dørfløybevegelser
 • Overvåket kraftbegrensning som kan innstilles
 • Reverseringsømfintlighet som kan innstilles
 • Åpnings- og lukkemuligheter som kan innstilles
 • Åpningstider som kan innstilles

Bruksområde

 • Utvendige og innvendige dører, også i støysensible områder
 • Barrierefrie og komfortable dører for alle persongrupper
 • Lineære dører med 1 eller 2 skyvefløyer, med eller uten sidedeler
 • Sluse- eller vindfanganlegg
 • Rømnings- og redningsveier
 • Høye personfrekvenser

Tekniske data

 • Døråpningsvidder: 700 – 3 000 mm
 • Dørfløyvekter: 1 x 200 kg, 2 x 180 kg
 • Betjeningsenhet med 6 driftsarten (automatikk, redusert åpning, utgang, kontinuerlig åpning, lukket, manuell drift)

Tilvalg

 • Tilkoblingsmuligheter for Sensorik iht. EN 16005
 • Elektromagnetisk lås
 • Nøkkelbryter
 • Mekanisk nødåpning
 • Batterimodul for nøddrift
 • Kan innstilles for Low Energy-drift

Retningslinjer og standarder det er tatt hensyn til

 • Maskin-, lavspenning- og EMC-direktiver
 • RoHS
 • EN 16005 (1 million sykluser med 4000 sykluser/dag),
 • EN 60035, EN 61000, EN ISO 13849

Deklarasjoner og godkjennelser

 • CE
 • TÜV