Hermetiske dører

Hermetiske dører er utstyrt med et tetningssystem som lukkes hermetisk rundt hele og benyttes for eksempel i laboratorier, operasjonssaler, renroms-produksjoner eller innen farmasøytisk industri. De hindrer utveksling av uteluft med inneluft. Dørene er lyd-, luft- og vanntette og oppfyller også de høye kravene til økt lyddemping eller til avskjerming fra radioaktive stråler.