Disclaimer

Bruksbetingelser

 

Ansvar for innholdet
Disse hjemmesidene er skrevet med stort omhu, for å gi generell informasjon angående LANDERT Group AG og firmaets produkter og tjenester i tillegg til informasjon av finansiell art. Informasjonen som er lagt ut her er ikke ment som bindende tilbud eller som råd eller anvisning angående bruk av produktene og tjenestene. Vi er ikke ansvarlige for at innholdet er riktig, fullstendig og aktuelt.

Ansvar for lenker
Tilbudet vårt inneholder lenker til eksterne hjemmesider som er laget av andre og hvor vi ikke kan påvirke innholdet. Derfor kan vi heller ikke garantere for innholdet på disse sidene. De respektive eierne av sidene er ansvarlige for innholdet på sidene det er lenker til. Når lenkene ble opprettet ble de undersøkt for å finne eventuelle rettslige uoverenstemelser. På det tidspunktet lenkene ble knyttet var det ingen rettslige uoverenstemmelser i innholdet. Det er ikke mulig å foreta en kontinuerlig kontroll av innholdet på de sidene lenkene henviser til uten at det er konkrete grunner til å foreta en slik kontroll. Hvis det blir kjent at sidene er i uoverenstemmelse med lovverket vil denne typen lenker fjernes.

Opphavsrett
Innholdet på disse sidene er underlagt åndsverkloven. Kopiering, bearbeidelse, spredning eller enhver form for bruk utenfor opphavsrettens grenser er ikke tillatt uten at den respektive forfatteren har gitt sitt samtykke. Nedlasting og kopiering av denne siden er kun lov til privat, ikke-kommersielt, bruk.

Datavern
Bruken av hjemmesiden vår er som regel mulig uten å oppgi personrelaterte data. Hvis det spørres etter personrelaterte data på sidene våre (f. eks. navn, adresse eller epost-adresse), skjer dette så langt mulig på frivillig basis. Disse dataene gis ikke videre til andre personer uten ditt utrykkelige samtykke.

Vi henviser til at dataoverføringen på internett (f. eks. ved kommunikasjon per epost) kan inneholde sikkerhetsmessige svakheter. Det er ikke mulig å yte en fullstendig beskyttelse av dataene slik at uvedkommende ikke får tilgang.

Bruk av Cookies / Google Analytics
Denne siden benytter Google Analytics for å finne ut hvordan menneskene bruker denne hjemmesiden. På grunnlag av disse kunnskapene kan brukeropplevelsen og brukernytten optimeres. Dette analyseprogrammet bruker „Cookies“ for å kunne samle de relevante informasjonene på en bedre måte. Disse informasjonene og IP-adressen sendes til Google i USA, hvor analysen foretas. Før den effektive lagringen, anonymiseres dataene, dvs. IP-adressen lagres ikke. Det lagres heller ingen personlige informasjon. Analysene gis heller ikke videre til andre og benyttes kun for å forbedre hjemmesiden.