Sikker dørautomatikk

Sikkerheten i den riktige døren

For å finne den dørtypen som på best mulig måte oppfyller de kravene eieren og brukeren stiller, anbefales det at man tidlig ikke bare tenker på estetikken men også andre vikrige aspekter. Spesielt personvern må gis høy prioritet. Bruk følgende stikkord som en sjekkliste under planleggingen.

Hvor monteres døren?

 • Bygningstype (togstasjon, legekontor)
 • Dørens størrelse
 • Dørens vekst
 • Plassforhold
 • Fritt rom
 • Ute- eller innerom

Hvordan benyttes døren?

 • Gjennomgangsflyt
 • Brukshyppighet
 • Rush Hours (de tidsperiodene med økte toppfrekvenser)
 • Åpne- og lukketider
 • Gjenstander som skal transporteres

Hvem benytter døren?

 • Opplært personal
 • Publikumsbesøk
 • Barn
 • Personer med begrenset bevegelighet (eldre, bevegelseshemmede)

Hvilke krav stilles til døren?

 • Fluktvei
 • Brannvern
 • Innbruddsforebyggende
 • Vanntett
 • Hermetisk tettet (renrom)
 • Lyddemping

Hvor raskt skal døren bevege seg?

 • Den maksimale energien beregnes som følger:
  • Skyvedører       E=(m*v2) /2
  • Slagdører    E=(J*ω2) /2

Den dynamiske kraften må begrenses slik at skader kan utelukkes.

 • Berøringsfri sensorikk
 • Redusert hastighet
 • Formbare klemmesteder

EUs maskindirektiv påkrever at risiko må unngås og derfor fjernes, det må foretas tiltak mot farer og brukerne må informeres angående restrisiko. Vi anbefaler at du alltid gjennomfører en risikoanalyse før dørautomatikk tas i bruk.


Oversikt over de viktigste farestedene og hvordan de utbedres

Skyvedører

Hovedavslutningskant:
Fare for at man klemmer seg eller støter borti kanten

pikto-gefahrenstellen-bild1_218_240_92

 

Risikoredusering på hovedavslutningskanten:
Beherskelse av klemmestedet ved hjelp av overvåkete sensorer for registering av tilstedeværelse [Bilde 2]

pikto-gefahrenstellen-bild2_219_240_92

 

Tilleggsavslutningskant:
Fare for at man støter borti kanten eller klemmer seg

pikto-gefahrenstellen-bild3_220_240_92

 

Risikoredusering på tilleggavslutningskanten:
Overholdelse av sikkerhetsavstandene
Løsning ved glatte vegger

pikto-gefahrenstellen-bild4_221_240_92

1) < 8 mm mot inntrekking av fingre
2) < 100 mm gjelder som tilstrekkelig sikkert mot støt (f.o.m. DIN 18650:2010)
3) > 200 mm mot klemming av hodet

 

Slagdører

Hovedavslutningskant:
Fare for at man støter borti og klemmer seg ved åpning og lukking

pikto-gefahrenstellen-bild5_222_240_92

 

Risikoredusering på hovedavslutningskanten:
Beherskelse av klemmestedene ved hjelp av vernesensor (1) som følger, sikkerhetsavstander (2/3) og overvåkete sensorer for registrering av tilstedeværelse (2)

pikto-gefahrenstellen-bild6_223_240_92

 

Karusselldører

Faresteder på karusselldører

pikto-gefahrenstellen-bild7a_224_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild7b_224_240_208

 

Risikoredusering på hovedavslutningskanten (A) og inneveggen (B):
Sikkerhetsavstand (1) og forpostsikkerhet (2)

pikto-gefahrenstellen-bild8a_225_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild8b_225_240_92

 

Risikoredusering på tilleggsavslutningskanten (C) og støting på dørfløyen:
medfølgende vernesensor (1) og berøringssensitiv sikkerhetslist (2)

pikto-gefahrenstellen-bild9a_226_240_207  pikto-gefahrenstellen-bild9b_226_240_92