Engagement voor mens en milieu

Det vi legger vekt på og du kan stole på

Som firma med en mangeårig tradisjon er det en selvfølgelighet at vi handler ansvarsfullt både overfor våre interessenter og miljøet.

Vi bidrar gjerne til at kommende generasjoner kan vokse opp i en verden som gir livskvalitet.

Å handle på en bærekraftig måte betyr for oss at vi utvikler løsninger som har høy kvalitet og som skåner ressursene.

Vårt engagement for menneske og miljø gjenspeiler seg i hele vår verdiskapningsskjede:

  • Utvikling og anskaffelse
  • Produksjon
  • Emballasje og transport
  • Produktbruk
  • Gjenbruk

Nyt vissheten om at avgjørelsen å kjøpe TORMAX-produkter også er en avgjørelse for en ansvarlig behandling av miljøet rundt oss.