Oversikt sensorer

Kombinasjonsmelder

Bevegelse og tilstedeværelse

Blandingsteknologien benyttes for den kombinerte åpningen og sikringen ved automatiske dører. I tillegg tilbyr disse kombinasjonssensorene tallrike tilleggsfunksjoner, som kan bidra til en vesentlig økning av dørens komfort.

 

Fordeler

 • Omfattende sikkerhet for brukeren er sikret
 • En enhet for aktivering og sikring

Radar-bevegelsesmelder

Radarbevegelsesmelderen registrer personer i et fastlagt område. De egner seg derfor spesielt godt som åpningsimpulsgivere for automatiske dører.

 

Fordeler

 • Gjennomtrenger fremmede materialer som tre, plast, gips
 • Gjenkjenning av personer og varer
 • Gjenkjenning av bevegelsesretning mulig
 • Innstillbar ømfintlighet

 

Ulemper

 • Stillestående objekter registreres ikke
 • Forstyrrelseskilder kan forårsake feilfunksjoner
 • Startoppførselen er avhengig av størrelse, hastighet og nedsenkingsvinkelen
 • Unøyaktig registreringsområde

Passiv-infrarød-bevegelsesmelder

Passiv-infrarød-melderen fastholder det målte infrarød-bildet i det konfiguerte registreringsområdet etter en kort nivåjusteringstid. Ved endring av dette varmebildet genererer sensoren et definert signal. Passiv-infrarød-sensorer er en svært pålitelig åpningsimpulsgiver for automatiske døranlegg.

 

Fordeler

 • Svært kompakte byggeformer mulig
 • Eksakte innstillingsmuligheter
 • Nøyaktige registreringsområder

 

Ulemper

 • Stillestående objekter registreres ikke
 • Ingen deteksjon av varer uten temperaturdifferanse
 • Usikker, når temperaturdifferansen er liten mellom objektet og bakgrunnen

Aktiv-infrarød-melder

Aktiv-infrarød-melderen består av en sender og minst to mottakerchips med høyverdig optikk. Mottakeren er i stand til å registere om det infrarødlyset som senderen sender ut reflekteres av en person/et objekt innenfor eller utenfor (bakgrunn) testområdet. Flere stråler lar seg tilordne som linjer eller fastlagte flater i modulsystemet.

Aktiv-infrarød-melderen egner seg som klemme- og skjærekantbeskyttelse for karusselldører, skyvedører (beskyttelsesfløyerstatning) og slagdører. I tillegg kan melderne benyttes som aktiveringssensor for dørdrivverket.

Med bakgrunnsanalyse

Fordeler

 • Registeringsområde allerede ved 0 mm mulig
 • Testing av senderen mulig
 • Registrering av reflekterende objekter

 

Ulemper

 • Bakgrunn nødvendig
 • Avhengig av remisjonsgraden til bakgrunnen

 

Uten bakgrunnsanalyse

Fordeler

 • Ingen bakgrunn nødvendig
 • Uavhengig av remisjonsgraden til bakgrunnen

 

Ulemper

 • Ingen registrering i umiddelbar nærhet

Lysporter

Lysporter er optoelektroniske sensorer som kan registrere gjenstander eller personer berøringsløst ved hjelp av lys. Lysportene reagerer på hvert stråleavbrudd mellom lyssenderen og- mottakeren. Hvis en gjenstand er registrert, genererer sensoren et definert elektrisk utgangssignal.

 

Fordel

 • Pålitelig innsats også under lite gunstige omgivelsesbetingelser
 • Svært klart definert koblingspunkt
 • Lite problemer med reflekterende objekter

 

Ulempe

 • Montering av kabelen i dørprofilen
 • Ikke noe flatebeskyttelse