Brann- og røykbeskyttelsesdører

Beskytter mot spredning av brann og røyk

Brannbeskyttelsesdører har til oppgave å sikre veggåpningene i brannhemmede eller brannbestandige vegger mot gjennomtregning av brann. De automatiske brannbeskyttelsesdørene fra TORMAX betyr normalt mye komfort og i nødstilfeller et plusspunkt angående sikkerhet, fordi den virker hemmende på utbredelse av ild og røyk.

Branndører må alltid lukke seg automatisk og får ikke holdes åpne med en kile eller andre midler. Lukkeimpulsen kan komme manuelt via en tast eller via en forbindelse til røykvarselern eller bygningens styresystem.
De som flykter har til enhver tid muligheten til å åpne døren manuelt; drivverket lukker deretter sikkert igjen.

Man må følge nasjonal lovgivning angående brann- og røykvern. Vi anbefaler derfor at du innhenter informasjon fra lokale TORMAX-partnere angående egnede løsninger for ditt behov.

 

Brann- og røykbeskyttelsesdører