Korrosjonsfrie og vanntette dører (IP65)

Automatiske dører til rom i uvanlige omgivelser, som for eksempel ved aggressiv damp eller saltholdig luft, eller til rom i hygienisk følsomme områder trenger et spesielt beskyttet dørautomatikk. Med den korrosjonsfrie, vanntette og støvtette drivverksløsningen fra TORMAX forlenges den automatiske dørens levetiden betraktelig.

 

Korrosjonsfrie og vanntette dører (IP65)