Rømnings- og redningsvei

Sikre nødutganger

Personene i bygningen må i tilfelle de må flykte alltid komme raskt og uhindret ut av bygningen eller til et sikkert område. Automatiske dører overtar viktige oppgaver i denne spesielle sitasjonen. Den tilbyr normalt den samme komforten som en automatikkdør, men frigjør i nødstilfeller fluktveien etter få sekunder. Under driftstiden må derfor dørene i bygningens rømningsveier ikke være låst og dørene må kunne åpnes lett med en håndbevegelse i rømningsretningen.

TORMAX tilbyr både mekaniske og elektroniske løsninger for rømnings- og redningsveier.

  • Mekanisk løsning: Break-Out: Dørfløyene kan svinges ut og skyves sammen manuelt i enhver posisjon
  • Elektronisk løsning: To uavhengige, ”redundant” overvåkede systemer for nødåpninger

 

Rømnings- og redningsvei