Terskelfri adkomst

Dørene til en verden uten hinder åpnes

”Dører man aldri merker.” Med dette mottoet fra TORMAX kan livet til bevegelseshemmede personer innrettes med langt færre hindre. Den nye generasjonen iMotion dørautomatikk holder det den lover.

Barrierefrihet er viktig for oss. Nettopp for dette temaet har vi laget et planleggingsdokument for arkitekter og planleggere, som skal kunne hjelpe dem med prosjekteringen og realiseringen av automatiske dørsystemer uten hindre.